Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA 2565
สถิติการร้องเรียน ปี 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
Responsive image
Responsive image
นางสาวอรจิรา ยงดี
ผอ.กลุ่มงานการเงินฯ
Responsive image
Responsive image
นางสาววันเพ็ญ พรมเสนา
นักวิชาการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวรัชนีกร วงษ์มีแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
Responsive image
นายอดิศักดิ์ การุญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
Responsive image
นางมยุรี บุ่งวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวเสาวนีย์ นวนแดง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวสุดใจ พรมสิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวสุพรรณา ชาติผา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวชบาไพร ศิริบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวมะลิวัน สิงหันต์
แม่บ้าน
Responsive image
นายกุลชาติ ฤทธิ์ฤาชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By sakonlocal.go.th
 
แผนที่หน่วยงาน