Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ก.พ. 2561
ถึง
16 ก.พ. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๒๘ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
16 ก.พ. 2561
ถึง
16 ก.พ. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร สน ๐๐๒๓.๕/ ๙๒๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
16 ก.พ. 2561
ถึง
16 ก.พ. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
16 ก.พ. 2561
ถึง
16 ก.พ. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๑๐๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
16 ก.พ. 2561
ถึง
16 ก.พ. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๒๔ เรื่อง รายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
13 ก.ย. 2560
ถึง
13 ก.ย. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๖๙๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
10 ส.ค. 2560
ถึง
10 ส.ค. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๖๐๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
20 ก.ค. 2560
ถึง
20 ก.ค. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร สน ๐๐๒๓.๕/ ๕๓๓ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th