Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ต.ค. 2562
ถึง
09 ต.ค. 2562
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.5/1262 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน 2562
10 ก.ย. 2562
ถึง
10 ก.ย. 2562
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๑๔๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่องรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
13 ส.ค. 2562
ถึง
13 ส.ค. 2562
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๗๙๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่องรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
05 ก.ค. 2562
ถึง
05 ก.ค. 2562
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๘๒๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
07 มิ.ย. 2562
ถึง
07 มิ.ย. 2562
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๗๔๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
13 พ.ค. 2562
ถึง
13 พ.ค. 2562
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๖๔๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒
10 เม.ย. 2562
ถึง
10 เม.ย. 2562
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๕๒๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่องรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
05 มี.ค. 2562
ถึง
05 มี.ค. 2562
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๓๖๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
08 ก.พ. 2562
ถึง
08 ก.พ. 2562
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๒๓๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒
14 ม.ค. 2562
ถึง
14 ม.ค. 2562
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๕๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th