Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA 2564
สถิติการร้องเรียน ปี 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

07 เม.ย. 2564
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร นายจรัสพงศ์ คำดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563

02 เม.ย. 2564
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายจรัสพงศ์ คำดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”

01 เม.ย. 2564
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร วันที่ 31 มีนาคม 2564

15 ก.ย. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 15 กันยายน 2563

01 ก.ค. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร รายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

01 ก.ค. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร รายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

02 ก.ค. 2557
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร โครงการอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

22 เม.ย. 2557
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๔/ ๓๗๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By sakonlocal.go.th
 
แผนที่หน่วยงาน