Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA 2565
สถิติการร้องเรียน ปี 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 เม.ย. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 7597 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567 เรื่อง การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด
24 เม.ย. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/173 ลงวันที่ 24 เมษายน 2567 เรื่อง แจ้งเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนครประจำเดือน เมษายน 2567
24 เม.ย. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6/ว7560 ลงวันที่ 24 เมษายน 2567 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบมูลฝอยติดเชื้อ เรื่อง "เทคนิคการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E - manifest)" ประจำปี 2567
23 เม.ย. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6/ว 7368 ลงวันที่ 22 เมษายน 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อประกอบการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
22 เม.ย. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๗๒๙๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
22 เม.ย. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.5/ว121 ลงวันที่ 22 เมษายน 2567 เรื่องการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 เม.ย. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน0023.5/ว120 ลงวันที่ 22 มษายน 2567 เรื่องแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
22 เม.ย. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.5/ว122 ลงวันที่ 22 เมษายน 2567 เรื่องแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มกราคม ๒๕๖๗ และฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 เม.ย. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6/ว 7356 ลงวันที่ 22 เมษายน 2567 เรื่อง ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
22 เม.ย. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 7365 ลงวันที่ 22 เมษายน 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางและการจัดทำข้อเสนอแผนงานโคนรงการ (งบกลางฤดูฝนปี 2567)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By sakonlocal.go.th
 
แผนที่หน่วยงาน