Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA 2565
สถิติการร้องเรียน ปี 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ธ.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด สน0023.5/22216 วันที่28 ธันวาคม 2566 เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน
19 ธ.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.5/ว 477 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เรื่องโอนเงินรายได้จากค่าใบอนุญาติขายสุรา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
01 ธ.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6/1235 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้วิถีใหม่ “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”
15 ส.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
27 ม.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6/91 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ
21 ธ.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/ว22409 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
16 ธ.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/1269 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
15 ธ.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/1266 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด
10 พ.ย. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/1143 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ส่งมอบหนังสือภาพวาดการ์ตูน บันทึกปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784
08 พ.ย. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/1131 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๑๗ (MU Safe School Virtual Workshop 17)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By sakonlocal.go.th
 
แผนที่หน่วยงาน