Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA 2565
สถิติการร้องเรียน ปี 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 พ.ค. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ ว9636 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี (ภาคทฤษดี) เขตสุขภาพที่ 8
27 พ.ค. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6-ว9716 ลว. 27 พ.ค. 67 เรื่อง การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar cell / Solar Rooftop
27 พ.ค. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6-ว9721 ลว. 27 พ.ค. 67 เรื่องการแต่งตั้ง คกก.สิงปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท.
27 พ.ค. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6/ว 9752 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือก Prime Minister Roads Safety Award และส่งผลงานประกวดทางวิชาการ
27 พ.ค. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๒๑๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษ๓าคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ชุดเล็ก)
27 พ.ค. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุดที่สน0023.5/9758ลงวันที่27พฤษภาคม2567เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่ ๓(เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๗ เพิ่มเติม
27 พ.ค. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุดที่สน0023.5/ว9755ลงวันที่27พฤษภาคม2567เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน)เพิ่มเติม
27 พ.ค. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่สน0023.5//9751ลงวันที่27พฤษภาคม2567 เรื่องการกำหนดสาระสำคัญและแนวทางการใชัใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
24 พ.ค. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน0023.5/ว9570 ลงวันที่24พฤษภาคม2567 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
24 พ.ค. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 9572 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By sakonlocal.go.th
 
แผนที่หน่วยงาน