Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA 2564
สถิติการร้องเรียน ปี 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ม.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๙๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจ้าง ของ อปท. หลักสูตร การปฏิบัติราชการให้ถูกกฎหมายมีระเบียบวินัย และไม่ถูกชี้มูลความผิด
26 ม.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.5/1497 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 เรื่อง แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
26 ม.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.5/1498 ลงวนที่ 26 มกราคม 2565 เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
26 ม.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว1523 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 เรื่อง ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565
26 ม.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/1528 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 เรื่อง แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
26 ม.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/1549 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 เรื่อง การร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการอบรมผู้บริหารท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาและจัดการศูนย์พัฒนาเด็กตามกฎหมาย
26 ม.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/46 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 เรื่อง รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ
26 ม.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๙๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ (ชุดเล็ก)
26 ม.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3-ว1583 ลว. 26 มค.65 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท. สมัครเข้าร่วมโครงการ
26 ม.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/1589 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By sakonlocal.go.th
 
แผนที่หน่วยงาน