Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA 2565
สถิติการร้องเรียน ปี 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว12902 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เรื่องติดตามการเบิกจ่ายง... (02 ส.ค. 2565)  
ที่ สน 0023.3/ว 12589 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้ว... (25 ก.ค. 2565)  
ที่ สน 0023.3/ 720 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการโพธิสัตว์... (12 ก.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 (ระดับจังหวัด... (23 พ.ค. 2565)
ที่ สน 0023.3/144 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบ... (09 ก.พ. 2565)
ที่ สน 0023.3/21438 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเน... (23 พ.ย. 2564)
ที่ สน 0023.3/21439 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับ... (23 พ.ย. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.2/ว 17915 เรื่อง การจัดสรรงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2... (29 ก.ย. 2564)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของ... (19 ก.ค. 2564)
ที่ สน 0023.3/1134 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อครูผู้สมควรไ... (22 ก.ย. 2563)
ที่ สน 0023.3/18013 ,18014และ18018 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเครา... (22 ก.ย. 2563)
ที่ สน 0023.3/806 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษ... (23 ก.ค. 2563)
ด่วนมาก สน ๐๐๒๓.๕/๑๒๙๗๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงการประชุมเชิงปฏ... (01 ก.ค. 2563)
ที่ สน 0023.3/718 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเ... (30 มิ.ย. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว12592และ12593 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการ... (29 มิ.ย. 2563)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๓๘๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่า... (26 มิ.ย. 2561)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๗๘๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่า... (26 มิ.ย. 2561)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๓๘๖๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่า... (26 มิ.ย. 2561)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๓๘๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่า... (26 มิ.ย. 2561)
ที่ สน๐๐๒๓.๒/๓๕ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ในงาน ... (15 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ สน 0023.3/ว130 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมกิจการเด... (20 เม.ย. 2565)  
ที่ สน 0023.3/433 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ แบบรายงานผลการ... (20 เม.ย. 2565)  
ที่ สน 0023.5/348 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน กา... (11 ม.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายก... (07 ธ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลแผ... (28 ก.ย. 2564)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลแผนพัฒนาท้อ... (28 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (28 ก.ย. 2564)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (28 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์งานบ... (07 ธ.ค. 2563)
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแ... (05 ต.ค. 2563)
ที่ สน 0023.3/741 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งยืนยันข่าวที่รัฐบาลยกเลิก... (17 มิ.ย. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๑/ว ๓๔๗๔๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดงานสัปดาห... (15 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์... (22 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภออากาศอ... (28 ม.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประ... (15 ม.ค. 2562)
ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภออากาศอำนวย... (15 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (15 ม.ค. 2562)
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (15 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แล... (29 ส.ค. 2561)
ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้... (01 พ.ค. 2561)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว13378 ลว. 8 ส.ค. 65 เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโคร... (08 ส.ค. 2565)  
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว276 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง แจ้งซ้อมความเข้าใจก... (08 ส.ค. 2565)  
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๖๙๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง สำรวจความต้องกา... (08 ส.ค. 2565)  
ที่ สน 0023.3/ว275 ลว. 5 สิงหาคม 2565 (05 ส.ค. 2565)
ที่ สน0023.5/ว274 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง การรับสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเ... (05 ส.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ สน0023.5/13247 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบป... (05 ส.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว 273 ลว 4 สิงหาคม 2565 เรื่อง การรายงานข้อมููลถังขยะเป... (05 ส.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/13242 ลงวันที่5 สิงหาคม 2565 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบป... (05 ส.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว13169 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินโค... (04 ส.ค. 2565)
ที่ สน 0023.3/13167 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใ... (04 ส.ค. 2565)
ที่ สน 0023.3//ว13164 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เรื่อง แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์ก... (04 ส.ค. 2565)
ที่ สน 0023.3/ว13166 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ก... (04 ส.ค. 2565)
ที่ สน 0023.3/ว13172 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่... (04 ส.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว271 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เรื่อง การอบรมหลักสูตรผู้เ... (04 ส.ค. 2565)
ด่วนมาก ที่ สน 0023.3/ว0270 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เรื่อง การขยายระยะเวลาการรับ... (04 ส.ค. 2565)
ที่ สน 0023.3/ว269 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เรื่อง กำหนดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา... (04 ส.ค. 2565)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบ... (04 ส.ค. 2565)
ที่ สน.0023.3/ว.13127 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทา... (04 ส.ค. 2565)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๑๑๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่ว... (04 ส.ค. 2565)
ที่ สน 0023.3/ว 268 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวั... (04 ส.ค. 2565)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By sakonlocal.go.th
 
แผนที่หน่วยงาน

                   


ช่องทางรับฟังความคิดเห็น