Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA 2565
สถิติการร้องเรียน ปี 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ สน 0023.3/1143 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ส่งมอบหนังสือภาพวาดการ์ตูน ... (10 พ.ย. 2565)  
ที่ สน 0023.3/1133 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริม... (08 พ.ย. 2565)  
ที่ สน 0023.3/1132 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒน... (08 พ.ย. 2565)  
ที่ สน 0023.3/1131 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบ... (08 พ.ย. 2565)
ที่ สน 0023.3/1048 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอ... (12 ต.ค. 2565)
ที่ สน 0023.3/1049 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโร... (12 ต.ค. 2565)
ที่ สน 0023.3/ว15104 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้ง... (30 ก.ย. 2565)
สน 0023.3/ว332 ลงวันที่ 27กันยายน 2565 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ... (28 ก.ย. 2565)
ด่วนมาก ที่ สน 0023.3/941 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขั... (20 ก.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว12902 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เรื่องติดตามการเบิกจ่ายง... (02 ส.ค. 2565)
ที่ สน 0023.3/ว 12589 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้ว... (25 ก.ค. 2565)
ที่ สน 0023.3/ 720 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการโพธิสัตว์... (12 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 (ระดับจังหวัด... (23 พ.ค. 2565)
ที่ สน 0023.3/144 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบ... (09 ก.พ. 2565)
ที่ สน 0023.3/21438 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเน... (23 พ.ย. 2564)
ที่ สน 0023.3/21439 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับ... (23 พ.ย. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.2/ว 17915 เรื่อง การจัดสรรงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2... (29 ก.ย. 2564)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของ... (19 ก.ค. 2564)
ที่ สน 0023.3/1134 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อครูผู้สมควรไ... (22 ก.ย. 2563)
ที่ สน 0023.3/18013 ,18014และ18018 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเครา... (22 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมิน... (29 ก.ย. 2565)  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบป... (29 ก.ย. 2565)  
ที่ สน 0023.3/ว130 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมกิจการเด... (20 เม.ย. 2565)  
ที่ สน 0023.3/433 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ แบบรายงานผลการ... (20 เม.ย. 2565)
ที่ สน 0023.5/348 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน กา... (11 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายก... (07 ธ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลแผ... (28 ก.ย. 2564)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลแผนพัฒนาท้อ... (28 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (28 ก.ย. 2564)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (28 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์งานบ... (07 ธ.ค. 2563)
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแ... (05 ต.ค. 2563)
ที่ สน 0023.3/741 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งยืนยันข่าวที่รัฐบาลยกเลิก... (17 มิ.ย. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๑/ว ๓๔๗๔๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดงานสัปดาห... (15 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์... (22 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภออากาศอ... (28 ม.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประ... (15 ม.ค. 2562)
ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภออากาศอำนวย... (15 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (15 ม.ค. 2562)
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (15 ม.ค. 2562)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ที่ สน 0023.3/ 1224 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุม Zoom การพัฒนาระบ... (06 ธ.ค. 2565)  
ที่ สน 0023.6/ 1222 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์องค... (06 ธ.ค. 2565)  
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวัน... (01 ธ.ค. 2565)  
ที่ สน 0023.3/1216 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันโครงงานวิทยา... (01 ธ.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มท 0023.3/1217 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรร... (01 ธ.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 21129 ลว. 30 พย. 65 เรื่องข้อสั่งการแนวทางการป้องกันแ... (30 พ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 21105 ลว. 30 พย. 65 เรื่องการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเ... (30 พ.ย. 2565)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๔๐๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่ว... (30 พ.ย. 2565)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ ๒๑๐๗๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่... (30 พ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 21016 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การจัดสรรงบปร... (29 พ.ย. 2565)
ที่ สน 0023.6/ว 408 ลง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์ก... (29 พ.ย. 2565)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว๒๐๘๐๘ , ๒๐๘๐๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพ... (28 พ.ย. 2565)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๐๗๑๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตร... (28 พ.ย. 2565)
ที่ สน 0023.5/ว 20731 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การควบคุมและการป้องกันกา... (24 พ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ สน0023.5/ว20681 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่องการโอนเงินจัดสรร... (24 พ.ย. 2565)
ที่ สน 0023.6 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขอสำรวจแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาช... (23 พ.ย. 2565)
ที่ สน 0023.3/ว20666 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย “... (23 พ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว20648 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง รายงานการให้คว... (23 พ.ย. 2565)
ที่ สน 0023.5/ว 20646 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฎิบัติ... (23 พ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว20630 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประ... (23 พ.ย. 2565)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By sakonlocal.go.th
 
แผนที่หน่วยงาน

                   


ช่องทางรับฟังความคิดเห็น